Servis kompjutera

Backup, backup, backup……

Najvažniji su nam naši dokumenti i podaci pa zato sigurnosnoj kopiji podataka pridajemo najveći značaj.

Bolje je reći sigurnosnim kopijama podataka jer jedna se radi lokalno, druga na eksterni disk, kompjutor, NAS (network attached storage) server, a treća na cloud storage (pohrana u oblaku).

Na taj način uvijek imamo barem jednu sigurnosnu kopiju važnih dokumenata koja se sinkronizira u realnom vremenu.

Koristimo redundanciju gdje god možemo i gdje god je to prikladno/čitaj isplativo.

U domenskom okruženju to mogu biti mrežne kartice, diskovi, napajanja, serveri, servisi, protokoli itd…..

Koristimo također RAID sustave u DAS ili NAS serverima, a u većim sustavima i SAN serverima.

Zaštiti od  virusa i zlonamjernog softvera te otklanjanju istih pristupamo vrlo ozbiljno.

Prvi korak je edukacija korisnika o radu u internetskom okruženju, a naš posao je optimalno podesiti antimaleware tj. antivirusnu zaštitu, korisnička prava, firewall/vatrozid, podešavnje portova/port forwarding i slično.