Servis računala

Servis računala, servera, prijenosnih računala, printera, uređaja za pohranu podataka i mrežne opreme bazirane na operativnim sustavima Microsoft Windows, Apple macOS i Linux je isto dio naših redovnih dnevnih zadataka.

Također i nadograđujemo računala, operativne sustave, instaliramo dodatne programe i pružamo podršku servisima koje koristi pojedino računalo/server za mikro, male i srednje poduzetnike, osnovne i srednje škole, agencije i samostalne djelatnosti.

To podrazumijeva i nabavu dijelova, rastavljanje računala, ugradnju novih dijelova/komponenti/kartica, instalaciju operativnog sustava, drivera i dodatnih programa, testiranje, umrežavanje, povezivanje pisača, internet, dodavanje klijenta u domenu, određivanje prava korisnika (user/admin account control), group policy, rad sa servisima DNS, DHCP, active directory, VPN, data storage, failover clustering, instaliranje certifikata za pametne kartice, nadogradnju sustava, daljinsku kontrolu računala itd…..